ładowanie

Loading...

Pressroom

Architektura Murator

14 September 2020

Nowe biuro polskiego oddziału marki Visma Software zostało zaprojektowane w stylu skandynawskim przez pracownię The Design Group.

The Design Group – nordyckie inspiracje we wnętrzu

Norweska firma Visma Software, dla której wnętrze przygotowała pracownia The Design Group, oferuje oprogramowanie i cyfrowe usługi dla biznesu. Polski oddział znajduje się na terenie nowego kompleksu biurowego High5ive, który nazywany jest biznesowym centrum Krakowa. Usytuowany w pobliżu Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej, w zamierzeniu inwestorów, służyć ma nie tylko najemcom biur, ale także mieszkańcom stolicy małopolski.
“Nawiązania do nordyckich tradycji stały się główną zasadą organizującą wygląd krakowskiego biura. Nordic Cool stał się naszym przewodnikiem po twórczym poszukiwaniu architektonicznych rozwiązań dla krakowskiego biura Visma. W związku z tym nie oczekiwano od nas kolorystycznego szaleństwa. W przestrzeni biura dominują zatem jasne drewno, odcienie szarości i niebieskiego, materiały takie jak beton czy kamień” – mówi architekt Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

Office Lovin'

11 September 2020

Norwegian Visma has nearly perfectly mastered consistent communication of its activities. They have incorporated this into their own product design language, called Nordic Cool. Drawing on Nordic tradition, it describes Visma’s approach to communication in three words: clear, refined, and reduced. Consequently, the brand’s products have features that make it easy for customers to recognize their origin and for the company to provide a clear message regardless of the state of product manufacturing. Moreover, Nordic Cool has become the main principle organizing the layout of the Krakow office.

Nordic Cool has become our guide to the creative search for architectural solutions for the Visma Krakow office. As such, we weren’t expected to go into some colorful frenzy. To this effect, light wood, shades of gray and blue, materials such as concrete or stone, prevail in the office space.

E-architect

11 September 2020

Brightness, simplicity, minimalism, and a pinch of refined aesthetics; the easiest way to portray the Scandinavian interior design. The new office of the Polish branch of the Visma brand has also been arranged following this theme. Yet in this design, being the responsibility of The Design Group, there are as many Scandinavian inspirations as there are original variations of them. Let’s have a look.

Property Design

10 September 2020

Develia S.A., do której należy m.in. warszawski biurowiec Wola Retro, przygotowała wraz z The Design Group przykładowe wizualizacje wykończenia industrialnych przestrzeni obiektu. Spółka proponuje urządzenie wnętrz z podkreśleniem ich loftowego stylu – na ścianach dominuje odkryta cegła, a ciepłe oświetlenie i drewniane elementy dodają biurom charakteru.

Magazif

9 September 2020

Design, który zachwyca
Wnętrza biura są utrzymane w industrialnym klimacie z nutą elegancji. Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group projektującej wnętrza biurowe, mówi, że największym wyzwaniem podczas projektowania był kolebkowy sufit z dużą liczbą skosów.

– Różnorodność poziomów była punktem wyjścia do rozmieszczenia oświetlenia ze względu na chęć wyeksponowania stropu, a także optycznego powiększenia przestrzeni. Udało się to z pomocą luster, które umieściliśmy od wysokości 2,7 m pod sam sufit, czyli do około 4 m. Oprócz niesamowitej głębi uzyskaliśmy dzięki nim jeszcze jeden efekt. Od początku prac nad projektem zależało nam na tym, by zachować oryginalną bryłę i wygląd obecnej we wnętrzach cegły, pochodzącej z ubiegłego wieku. Oddaje ona klimat pofabrycznego budynku. Dzięki ustawieniu luster po sam sufit udało się stworzyć wrażenie niekończącej się połaci cegły – mówi Konrad Krusiewicz, właściciel i założyciel The Design Group.

By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy and Privacy Policy

Szanowni Państwo!


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o sposobie przetwarzania przez nas danych, oraz prawach jakich Pani/Panu przysługują.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest The Dsign Group Konrad Krusiewicz z siedzibą w Warszawie 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 11/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem NIP: 118 157 77 48, REGON: 362790987, e-mail konrad.krusiewicz@thedesigngroup.pl; zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: konrad.krusiewicz@thedesigngroup.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Dane te przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością w celu wypełnienia umów i zleceń powierzonych nam przez Panią/Pana lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. „b” RODO), sprzedaży usług, w celach marketingowych, promocji produktów i usług, do komunikacji biznesowej oraz innych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 pkt. „c” RODO), albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez The Design Group tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)
 4. Dane osobowe są przekazywane w ramach ustawowych zobowiązań organom państwowym takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania. Będziemy także przekazywać niezbędne informacje osobowe w przypadku korzystania z podwykonawców - dotyczy to dostawców usług pocztowych, księgowych, prawnych, wykonawcy systemów informatycznych oraz innych podwykonawców zewnętrznych.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych potrzeb. Do profilowania będą wykorzystywane dane znajdujące się w naszych zasobach, na bazie których będzie możliwe opracowanie spersonalizowanej oferty produktowej. Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo dostępu do treści danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych - "do bycia zapomnianym";
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.

 8. Chcielibyśmy poinformować że dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były przetwarzane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z literą prawa.


  Informujemy też, że przekazując nam dane potrzebne do wypełnienia zlecenia, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ich przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a Administratorem lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a Administratorem, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych.


  Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Close