ładowanie

Loading...

Pressroom

Property Design

9 September 2020

Norweska Visma to firma oferująca oprogramowanie i digitalowe usługi dla biznesu. Posiada ponad 200 oddziałów na całym świecie, w tym także w Polsce. Biuro Visma Software mieści się na terenie nowego kompleksu biurowego High5ive, który nazywany jest także biznesowym centrum Krakowa. Usytuowany w pobliżu Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej w zamierzeniu inwestorów służyć ma nie tylko najemcom biur, ale także mieszkańcom stolicy małopolski.

Outsourcing&More - Pro Progressio

8 September 2020

Norweska Visma to firma oferująca oprogramowanie i digitalowe usługi dla biznesu. Posiada ponad 200 oddziałów na całym świecie, w tym także w Polsce. Biuro Visma Software mieści się na terenie nowego kompleksu biurowego High5ive, który nazywany jest także biznesowym centrum Krakowa. Usytuowany w pobliżu Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej w zamierzeniu inwestorów służyć ma nie tylko najemcom biur, ale także mieszkańcom stolicy małopolski.

Norweska Visma niemal do perfekcji opanowała spójną komunikację swoich działań. Ujęła to w formie własnego języka designu swoich produktów nazwanego Nordic Cool. Nawiązując do nordyckich tradycji, opisuje on sposób komunikacji Vismy w trzech słowach: wyraźny, wyrafinowany i zredukowany. Dzięki temu produkty marki mają cechy, które bezproblemowo pozwalają rozpoznać klientom ich pochodzenie, a firmie zapewniają jasny przekaz niezależnie od tego, w której części świata ów produkt powstaje. Nordic Cool stał się także główną zasadą organizującą wygląd krakowskiego biura.

Real Estate Talks

8 September 2020

Industrialny klimat sprytnie połączony ze szczyptą historii i najnowszymi technologiami – tak w kilku słowach opisać można nowe biuro firmy Clariant w łódzkim Monopolis. Gotowe wnętrza robią ogromne wrażenie, a ich zaprojektowanie i realizacja niosły ze sobą sporo wyzwań. O tym, jak udało się im sprostać, opowiadają eksperci firm, które były zaangażowane w cały projekt.

Szwajcarski, innowacyjny koncern chemiczny Clariant ostatnio skonsolidował swoje biura w Łodzi i otworzył nowe centrum usług wspólnych, gdzie pracuje ponad 300 osób z 20 krajów. Lokalizacja biura jest niezwykła – to odrestaurowana historyczna fabryka spirytusu Monopolis, którą z pewnością można uznać za jedną z najciekawszych rewitalizacji we współczesnej Łodzi. Kompleksową obsługę procesu tworzenia biura Clariant powierzono firmie Cushman & Wakefield, która zadbała

PLN Design

8 September 2020

Jasność, prostota, minimalizm i doza wysmakowanej estetyki – tak najprościej można scharakteryzować styl skandynawski we wnętrzach. W tym klimacie urządzono także nowe biuro polskiego oddziału marki Visma Software. Tyle że w tym projekcie – za który odpowiedzialna była pracownia The Design Group – tak samo liczne są skandynawskie inspiracje, jak i oryginalne wariacje na ich temat. Zobaczcie sami.

Norweska Visma Software to firma oferująca oprogramowanie i digitalowe usługi dla biznesu. Posiada ponad 200 oddziałów na całym świecie, w tym także w Polsce. Biuro Visma Software mieści się na terenie nowego kompleksu biurowego High5ive, który nazywany jest także biznesowym centrum Krakowa. Usytuowany w pobliżu Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej w zamierzeniu inwestorów służyć ma nie tylko najemcom biur, ale także mieszkańcom stolicy małopolski.

Eurobuild CEE

8 September 2020

Nowe biuro koncernu chemicznego Clariant w łódzkim Monopolis jest już gotowe, firma skonsolidowała swoje łódzkie biura i otworzyła nowe centrum usług wspólnych, gdzie pracuje ponad 300 osób z 20 krajów.

Cushman & Wakefield wspierał Clariant w procesie najmu, zarządzaniu projektem, w konsorcjum z biurem architektonicznym The Design Group Konrad Krusiewicz opracował także projekt wnętrz, wspólnie z kancelarią Bierć Kancelaria Radców Prawnych zadbał o wsparcie prawne, a wraz z firmą Nowy Styl – o umeblowanie.

By continuing to use the site, you agree to our Cookie Policy and Privacy Policy

Szanowni Państwo!


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o sposobie przetwarzania przez nas danych, oraz prawach jakich Pani/Panu przysługują.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest The Dsign Group Konrad Krusiewicz z siedzibą w Warszawie 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 11/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem NIP: 118 157 77 48, REGON: 362790987, e-mail konrad.krusiewicz@thedesigngroup.pl; zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: konrad.krusiewicz@thedesigngroup.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
 3. Dane te przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością w celu wypełnienia umów i zleceń powierzonych nam przez Panią/Pana lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. „b” RODO), sprzedaży usług, w celach marketingowych, promocji produktów i usług, do komunikacji biznesowej oraz innych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 pkt. „c” RODO), albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez The Design Group tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)
 4. Dane osobowe są przekazywane w ramach ustawowych zobowiązań organom państwowym takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania. Będziemy także przekazywać niezbędne informacje osobowe w przypadku korzystania z podwykonawców - dotyczy to dostawców usług pocztowych, księgowych, prawnych, wykonawcy systemów informatycznych oraz innych podwykonawców zewnętrznych.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych potrzeb. Do profilowania będą wykorzystywane dane znajdujące się w naszych zasobach, na bazie których będzie możliwe opracowanie spersonalizowanej oferty produktowej. Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo dostępu do treści danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych - "do bycia zapomnianym";
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.

 8. Chcielibyśmy poinformować że dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były przetwarzane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z literą prawa.


  Informujemy też, że przekazując nam dane potrzebne do wypełnienia zlecenia, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ich przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a Administratorem lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a Administratorem, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych.


  Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Close